Optagehold Online, Naturvidenskab FED, 1/2 år, start 09/1 2023

Til Søgning
Pris: DKK 420,00
Naturvidenskab, D

Om faget

Du får viden om samspillet mellem menneske og natur samt de samfundsmæssige konsekvenser heraf. Du lærer om bl.a. radioaktivitet og menneskets gener samt om vand og kredsløb i naturen.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at få en naturfaglig viden om menneskets samspil med naturen skal du blandt andet arbejde med:
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
DNA og gener
Genteknologi og etik
Radioaktivitet
Spildevand og drikkevand
Kvælstofkredsløbet
Økosystemer, herunder bæredygtighed
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau E.

Naturvidenskab, E

Om faget

Du får viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur skal du blandt andet arbejde med:
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning
Kulstofkredsløbet
Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau F.

Naturvidenskab, F

Om faget

Du får viden om mennesket som biologisk væsen. Faget har fokus på kroppens opbygning samt kost, motion og sundhed.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at tilegne dig en naturfaglig viden om mennesket som biologisk væsen skal du blandt andet arbejde med:
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
Energiforhold i kroppen
Kostens bestanddele
Motion og sundhed
Arv og evolution
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau G.