Optagehold Online, Engelsk FED, 1 år, start 10/10 2022

Til Søgning
Pris: DKK 420,00
Engelsk, D

Om faget

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.
Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:
Udtale og ordforråd
Central engelsk grammatik og stavning
Forskellige typer af nyere tekster, fx noveller og artikler
Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
Tekstanalyse
Samtaleteknikker
Søgning af informationer på internettet
Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter
Desuden får du overblik over dine sprogligt stærke og svage sider

Eksamen:
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.

Engelsk, E

Om faget

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk.
Du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Blandt andet kommer du til at læse og analysere tekster om kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:
Udtale og ordforråd
Central engelsk grammatik og stavning
Forskellige typer af nyere tekster
Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
Grundlæggende tekstanalyse
Samtaleteknikker
Søgning af informationer på internettet
Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter
Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.
Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter engelsk, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau F.

Engelsk, F

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.
Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt og sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:
Udtale og ordforråd
Central engelsk grammatik og stavning
Forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler om almene og samfundsmæssige emner
Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
Samtaleteknikker
Søgning af informationer på internettet
Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter
Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter engelsk, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau G.