Musik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I musik på C-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med musik.

På det teoretiske niveau får du undervisning i musikkundskab, dvs musikhistorie, musikteori, musiklære og hørelære. Du lærer at analysere og diskutere musik ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder og bruger bl.a. din viden til at sætte musikken ind i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.

Du lærer bl.a. at identificere forskellige musikalske stilarter og genrer fra såvel vestlig som ikke-vestlig musik.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille én- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.

Undervisningen veksler mellem praktisk og teoretisk fokus i forbindelse med klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opførelser. Der arbejdes med mindst ét musikemne, som danner grundlag for eksamen.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse.

I musikkundskab tager prøven udgangspunkt i kendt stof fra det valgte musikemne i undervisningen samt i et ukendt parallelstof. Prøvematerialet består af en indspilning af et eller flere stykker musik på højst 6 minutter, en grafisk gengivelse af den klingende musik og eventuelt øvrigt materiale.

I forberedelseslokalet vil der være afspilningsanlæg og et tangentinstrument, og du må selv medbringe instrument efter eget valg. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du i en gruppe på mindst to elever opføre et indstuderet nummer. Eksamen varer ca. 5 minutter pr. elev.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.