Matematik basis-G helårs

Til Søgning
Pris: DKK 260,00
Matematik, Basis

Om faget

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge.

I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som:
Vores talsystem
De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere
Brøker
Procent
Regning med enheder, fx km, g, cl, m3
Geometriske figurer
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudoverskal du ikke opfylde nogen særlige krav.

Matematik, G

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.
Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:
Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
Funktioner, herunder koordinatsystemet
Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.