Innovation, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget innovation på C-niveau lærer du at gøre rede for grundlæggende innovationsbegreber og forretningsmodeller og at bruge kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer også at bruge en forretningsplan som styringsredskab ved start af egen virksomhed og får en grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller i denne ammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Forretningsmodeller og værdiskabelse
  • Behov og muligheder
  • Samarbejde og organisering
  • Kreativitet og idégenerering
  • Foretagsomhed
  • Tendenser og aktualitet
  • Samfundsmæssige forhold


Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper. Du udarbejder et eksamensprojekt, der har form af en forretningsplan eller et projektforløb.

It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i din præsentation af dit eksamensprojekt og en udtrukket opgave, og den varer ca. 30 minutter. Du får ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.