Informatik, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

Formålet med undervisningen i informatik er at du lærer at forholde dig til den enkeltes, uddannelsens og samfundets brug af it gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde med at skabe forskellige former for it-systemer.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling
  • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Repræsentation og manipulation af data
  • Programmering
  • Interaktionsdesign
  • Innovation


Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne parter. Du kommer løbende til at dokumentere dit arbejde i en logbog. Dokumentationen i logbogen kan have form af fx it-systemer, noter, synopser, journaler, programbeskrivelser og rapporter.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, hvor der skal udvikles et it-system eller en del af et sådant.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.