Ansøgning til laboratoriekursus på Aarhus HF & VUC som ekstern selvstuderende

Luk fane

Vigtig information:

Husk, at laboratoriekurserne på Aarhus HF & VUC kun må benyttes, hvis du er selvstuderende som anført i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser BEK nr 497 af 18/05/2017 kap. 5, § 49, stk. 1 og 2, jf. bilag 2.

Det vil sige, at du med din tilmelding på tro og love er indforstået med, at du ikke samtidig modtager virtuel undervisning, f.eks. fjernundervisning, på Aarhus HF & VUC eller en anden skole. Overtrædelse af denne regel vil medføre, at du som udgangspunkt ikke kan få lov at følge laboratoriekurset. 

------ 
 

Formularen er ikke aktiv