Filosofi, B

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget filosofi på B-niveau får du kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.
Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og logik og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.
Du lærer også at diskutere en filosofisk problemstilling fra nyeste tid (seneste 20 år) og at håndtere de begrebslige definitioner.
Du får undervisning inden for følgende emneområder:
Erkendelsesteori
Videnskabsteori
Naturvidenskabernes filosofi
Metafysik
Etik
Samfunds- og historiefilosofi
Livsfilosofi
Argumentationsteori og logik
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er organiseret i tre til seks emneforløb. I løbet af undervisningsperioden skal klassen lave et projekt, der belyser et af de gennemgåede forløb. Projektet kan enten laves individuelt eller i grupper og være enkeltfagligt eller tværfagligt. Arbejdet afsluttes med en projektrapport.
It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen:
Eksamen er en mundtlig prøve på grundlag af ukendte og kendte filosofiske tekster. Til prøven skal du fremlægge den ukendte filosofiske tekst med eventuel inddragelse af den kendte tekst. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.