DSA basis-G helårs

Til Søgning
Pris: DKK 260,00
Dansk som andetsprog, Basis

Om faget

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster.
Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du blandt andet med:
Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning
Sproglig korrekthed
Skrifftsprog
Genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster
Læsning, læsestrategier og ordforråd
Udtale
Argumentationsteknikker
Kommunikation
I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog, basis.

Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:
Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.

Dansk som andetsprog, G

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale og tilpasse dit sprog til situationen. Du vil også forbedre dit skriftlige niveau.
I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.
For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur arbejder du blandt andet med:
Sprog og kommunikation
Et udvalg af dansk og oversat litteratur i forskellige genrer
Udtale
Argumentationsteknikker
Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
Modeltekster
Læseteknikker og ordforråd
Sproglære
Informationssøgning
Referat, resumé, fortælling og kommentar
I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. I forbindelse med opgaverne bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve samt to skriftlige prøver. De skriftlige prøver omfatter en sproglig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, basis eller dansk, basis.