Design og arkitektur, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget design og arkitektur på B-niveau vil du lære at planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at analysere og vurdere design ved hjælp af fagets metoder og begreber.

Du får indsigt i forskellige metoder til at generere idéer og udvikle koncepter og lærer at formidle en designproces og dens løsninger både visuelt og mundtligt

Undervisningens hovedområder er: produktdesign, herunder industrielt design, kommunikationsdesign samt design af fysiske omgivelser, herunder arkitektur.

Du vil bl.a. også få undervisning inden for emnerne:

  • Designteori, hvorunder også gennemgås designhistorie med fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag
  • Visualiseringsmetoder, herunder 3D-skitsering, desktoppublishing og fotobehandling
  • Researchmetoder til undersøgelse af forskellige interessenter samt informationssøgning i faglitteratur og på hjemmesider
  • De overordnede designparametre, der bl.a. handler om form, funktion, æstetik og kommunikation
  • Andre designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i et design, er: rum, materiale, konstruktion, teknologi, miljø, kultur, samfund, produktion, økonomi, historie og etik.

Undervisningen tager udgangspunkt i dit arbejde med egne projekter. Arbejdsformerne veksler mellem projektperioder og korte lærerstyrede forløb, der giver dig de redskabsmæssige forudsætninger for at gennemføre en designproces.

Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio, og du skriver en kort opsummering på forløbets praktiske og teoretiske elementer ved afslutningen af projektet.

Du lærer at bruge it som arbejdsredskab i forbindelse med designprocessen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i din portfolio. Eksamen varer ca. 30 minutter, og der gives ingen forberedelsestid.  

Der gives en samlet afsluttende årskarakter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.