Billedkunst, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget billedkunst på B-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

 • praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:
  • før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
  • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale
  • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst
 • forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
 • forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • ideerne og strategierne bag visuelle udformninger
 • kuratering og/eller museologi
 • æstetiske og innovative processer 


Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

IT bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.


Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager afsæt i to dele:

 • en prøve i dit eksamensprojekt
 • en prøve i det teoretisk, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.