Arabisk, B

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget arabisk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt standardarabisk om kendte og almene emner og tilsvarende selv at tale et enkelt og forståeligt sprog. Du lærer også at skrive på et enkelt arabisk om en given problemstilling.

Ud over viden om sproget får du kendskab til skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster, som belyser den arabiske verdens historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling. 


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. alfabetisering, samtaleøvelser og lytte-, læse- og skrivetræning.

It indgår som redskab i undervisningen, lige som lyd- og billedmedier bruges som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed.


Eksamen

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve.

Prøven består dels af en samtale på standartarabisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale og dels en samtale på standartarabisk med udgangspunkt i en kendt, arabisksproget tekst af et omfang på ca. 0,5 til 0,7 normalsider afhængig af sværhedsgraden. Begge materialer knytter sig til et kendt tema.

Du har en samlet forberedelsestid på ca. 60 minutter, og eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Du må benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.


Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.