Ansøgnings-, handels- og betalingsbetingelser

Luk fane

Produktinformation:

www.shop.aarhushfogvuc.dk kan du se de hold, som tilbydes. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.
For HF-enkeltfag har du mulighed for at ansøge om optagelse via webshoppen: www.shop.aarhushfogvuc.dk
Øvrige fag søges via Studievejledningen: https://aarhushfogvuc.dk/da/soeg-om-optagelse
For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til mail@aarhushfogvuc.dk

www.aarhushfogvuc.dk ejes og drives af Aarhus HF & VUC, CVR-nr.: 29553777, Dalgas Avenue 2, tlf. 87 32 25 00 og e-mailadresse: mail@aarhushfogvuc.dk

Priser:

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. I forbindelse med udstedelse af nye bekendtgørelser kan der ske ændringer i priserne, der kan betyde at priserne reguleres med krav om efterbetaling eller tilbagebetaling af for meget indbetalt beløb.

Ansøgning/Bestilling:

Ved ansøgning via webshop til HF-enkeltfag:
www.shop.aarhushfogvuc.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og Aarhus HF & VUC er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på din ansøgning.

Ved ansøgning til GS-hold:
Ansøgning til gymnasiale suppleringshold sker via www.aarhushfogvuc.dk/gs Efter ansøgning vil du blive kontaktet.

Ved ansøgning via studievejledningen:
Du kan læse mere om ansøgning via Studievejledningen her: https://aarhushfogvuc.dk/da/soeg-om-optagelse

En bindende aftale mellem dig og Aarhus HF & VUC er først endeligt indgået, når Aarhus HF & VUC har registreret din betaling.

Betaling:

Ved ansøgning via webshop til HF-enkeltfag:

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Betaling sker, når du modtager en godkendelse fra Aarhus HF& VUC.

Ved ansøgning til GS-hold:

Betaling for GS-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du påbegynder dit GS-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GS-fag to eller flere år efter afsluttet eksamen, skal du betale for deltagelse.

Når du er optaget på et hold, vil du modtage information om evt. betaling. Betalingsfristen er kort, og det er dit ansvar at betale rettidigt. Manglende betaling medfører udmeldelse.

Ved ansøgning til eksamen som selvstuderende:

Hvis du framelder dig som selvstuderende, er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb.

Ved ansøgning via studievejledningen:

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Direkte link til betaling: https://shop.aarhushfogvuc.dk/formular/holdbetaling.html 
Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads.

Generelle betingelser:

De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet fra din konto, så snart Aarhus HF & VUC optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret:

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart eller ved tilmelding senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke.

Forbehold for ændringer:

Aarhus HF & VUC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Aarhus  HF & VUC forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetale beløb.

Videregivelse af oplysninger:

På Aarhus HF & VUC administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Studieordensregler:

Som kursist på Aarhus HF & VUC har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på www.aarhushfogvuc.dk.

Tro og love:

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3